TOP

About Us

Home> About Us>Staff
Secretariat of General Affairs
Job Title Name Office Tel No. Email Duties Deputy
Vice President for General Affairs Ge, Louis 02-3366-2233   louisge@ntu.edu.tw Syu, Bing-yiChang Pei-jiunLin, Jin-sheng
Deputy Vice President for General Affairs Syu, Bing-yi 02-3366-2231   cbi@ntu.edu.tw Lin, Jin-shengWang, Zhan-chuen
Consultant Lin, Jin-sheng 02-3366-2231   ks174@ntu.edu.tw Syu, Bing-yi
Executive Officer Wang, Zhan-chuen 02-3366-2233   chuen@ntu.edu.tw Chang Pei-jiun
Senior Clerk Chang Pei-jiun 02-3366-2233   pjchang@ntu.edu.tw Wang, Zhan-chuen
Senior Technician Tsai, Shwu-tyng 02-3366-2231   purplemartin@ntu.edu.tw Wang, Zhan-chuen
Technical Worker Lien, Wen-ching 02-3366-2231   lienwc@ntu.edu.tw Tsai, Shwu-tyng
Senior Clerk Yu, Xiang-xua 02-3366-2231   pariceyu@ntu.edu.tw Lien, Wen-ching