TOP

About Us

Home> About Us>Staff
Secretariat of General Affairs
Job Title Name Office Tel No. Email Duties Deputy
Vice President for General Affairs Liao, Wen-cheng 02-3366-2233   louisge@ntu.edu.tw Syu, Bing-yi
Deputy Vice President for General Affairs Syu, Bing-yi 02-3366-2231   cbi@ntu.edu.tw Wang, Zhan-chuen
Consultant Lin, Jin-sheng 02-3366-2231   ks174@ntu.edu.tw Syu, Bing-yi
Executive Officer Wang, Zhan-chuen 02-3366-2233   chuen@ntu.edu.tw Chang Pei-jiun
Manager Cheng, Pai-fu 02-3366-2231   briancheng@ntu.edu.tw Syu, Bing-yi
Senior Technician Tsai, Shu-ting 02-3366-2231   purplemartin@ntu.edu.tw Wang, Zhan-chuen
Administrative Specialist Chang Pei-jiun 02-3366-2233   pjchang@ntu.edu.tw Wang, Zhan-chuen
Technical Worker Lien, Wen-ching 02-3366-2231   lienwc@ntu.edu.tw Tsai, Shu-ting